Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De beweegvriendelijke omgeving in Hilversum (intern rapport)

auteur(s):
Noordzij, J.M., Schots, M., Prins, R.G.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
34 p. fig. Met lit. opg.
samenvatting:

De gemeente Hilversum wil meer inzicht in de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar:

  1. Hoe beweegvriendelijk is de fysieke omgeving van Hilversum?
  2. Hoe wordt de beweegvriendelijke omgeving door inwoners van Hilversum gewaardeerd?
  3. Waar liggen kansen en verbetermogelijkheden om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken?

In deze rapportage analyseren de onderzoekers de beweegvriendelijke omgeving van Hilversum op gemeente- en wijkniveau. Op gemeenteniveau bekijken zij welke trends en ontwikkelingen er spelen en op wijkniveau vertalen zij deze ontwikkelingen naar de lokale situatie.

Door ook op wijkniveau te analyseren kunnen er per wijk sterke punten en verbeterpunten worden geformuleerd. Daarbij is de gemiddelde score van de gemeente steeds de benchmark. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal aanbevelingen die samen worden gevat in krachten en kansen voor de gemeente Hilversum.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-912
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl