Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Hilversum (intern rapport)

auteur(s):
Schadenberg, B., Schots, M., Hollander, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
53 p. bijl. fig. kaart tab. Met lit. opg.
samenvatting:

De gemeente Hilversum heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar hoe het huidige aanbod aan binnensport- en buitensportaccommodaties zich verhoudt tot de huidige (2021) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte in de gemeente Hilversum. Dit rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen, prognoses en trends beschreven die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet en wordt een beschouwing op de resultaten gegeven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-911
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl