Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnen- en buitensport in Ede

auteur(s):
Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
41 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Ruimte voor binnen- en buitensport in Ede: vraag-aanbodanalyses van binnen- en buitensportaccommodaties

samenvatting:

De gemeente Ede wil zicht houden op de ontwikkeling in de behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. In dit kader wil zij een update van de capaciteitsstudies naar de binnen- en buitensportaccommodaties die het Mulier Instituut in 2016 heeft uitgevoerd (Schadenberg & Romijn, 2017).

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de resultaten samengevat en een beschouwing gegeven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-910
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl