Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Wat doen door sportbeleid gestimuleerde transities met de sterkte van sportverenigingen?

auteur(s):
Hoeijmakers, R.
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
Arko Sports Media
jaar:
2022
documenten:

Wat doen door sportbeleid gestimuleerde transities met de sterkte van sportverenigingen?

samenvatting:

In de laatste decennia worden sportverenigingen gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid en te professionaliseren. Het Nederlandse sportbeleid is gebaseerd op de aanname dat verandering in deze richtingen bevorderlijk is voor de overlevingskansen van sportverenigingen. Ook het Nationaal Sportakkoord is hier een uiting van: partijen zetten in op professionalisering, samenwerkingsverbanden, nieuwe bindingsvormen en een maatschappelijke rol voor sportverenigingen.

Dit artikel - gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Strategie van september 2022 - gaat in op de vraag of sportverenigingen nou echt sterker worden van deze transities.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl