Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof

auteur(s):
Ooms, L., Dopheide, M., Tije, T. ten
plaats:
Utreccht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
49 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Behoefteonderzoek in de wijk de Reeshof: naar een interventie gericht op een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen (met overgewicht)

samenvatting:

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijk uit onderzoek van het Mulier Instituut onder (zorg)professionals, vertegenwoordigers van basisscholen en kinderen in de Tilburgse wijk de Reeshof.

Voldoende aanbod in de wijk, maar te weinig bereik
In en rondom de multifunctionele accommodatie de Grote Beemd in de Reeshof zijn verschillende (zorg)professionals en basisscholen actief. Bovendien is er een divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten.

Toch weten partijen elkaar niet altijd te vinden, en een duidelijk overzicht van initiatieven ontbreekt. Hierdoor worden kinderen die mogelijk baat hebben bij deze initiatieven niet bereikt.

Inzet op preventie belangrijk
Ondanks dat het percentage kinderen met overgewicht in de Reeshof stijgt, lijkt dit probleem minder te spelen in en rondom de Grote Beemd. Toch vinden (zorg)professionals en vertegenwoordigers van de basisscholen het belangrijk om in te zetten op preventie. Ook hier zijn namelijk aanwijzingen dat kinderen ongezonde voedingsgewoonten hebben en te weinig bewegen.

Meer aandacht voor gezonde en actieve leefstijl op scholen gewenst
De school is een belangrijke omgeving om een gezonde en actieve leefstijl onder kinderen te stimuleren. De geïnterviewde basisscholen vinden dit onderwerp ook belangrijk, maar geven het geen prioriteit. Daarvoor is te weinig tijd naast de vaste schoolvakken.

Meer samenwerking met JOGG, de kinderopvang en (zorg)professionals in de wijk kan mogelijk uitkomst bieden. Bijvoorbeeld bij het implementeren van een Gezonde School-aanpak.

Leefstijl als onderdeel van breder aanbod
Overgewicht bij kinderen is een multidisciplinair gezinsprobleem dat de inzet vraagt van verschillende (zorg)professionals. Maar een aparte interventie voor deze doelgroep is niet gewenst, omdat dat stigmatiserend kan werken.

Leefstijlactiviteiten kunnen ook onderdeel zijn van breder aanbod voor alle kinderen in de wijk. Bijvoorbeeld sporten en bewegen in combinatie met creatieve en spelactiviteiten. Zo kun je deelname van kinderen met overgewicht mogelijk ook stimuleren.

Groepsinterviews en interactieve workshop
Voor dit onderzoek zijn groepsinterviews uitgevoerd met (zorg)professionals gevestigd in en rondom de Grote Beemd (n=7) en met vertegenwoordigers van twee basisscholen in de Grote Beemd (n=3). Daarnaast is een interactieve workshop georganiseerd voor leerlingen uit groep 7 (n=27) van een basisschool. Daarin is informatie opgehaald en gedeeld over het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-885
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl