Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

'Ik dacht destijds dat het normaal was'

auteur(s):
Dopheide, M., Gudde, R., Elling, A., Balk, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
4 p.
documenten:

'Ik dacht destijds dat het normaal was', factsheet 2022/10

samenvatting:

Het merendeel van (oud-)topsporters voelt zich veilig in de eigen topsportomgeving. Toch heeft een aanzienlijk deel van de topsporters ervaring (gehad) met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het Mulier Instituut onder (oud-)topsporters.

Voor dit onderzoek hebben 59 (voormalig) topsporters vanuit vijftien verschillende sportbonden een vragenlijst ingevuld. Doordat de groep respondenten klein is en een deel niet meer actief is als topsporter, geeft dit mogelijk geen representatief beeld van de gehele huidige Nederlandse topsport. Wel wordt duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag in veel vormen en sporten voorkomt.

Bijna drie kwart van de bevraagde (oud-)topsporters (39 van de 54, verdeeld over veertien sportbonden) heeft zelf een vorm van grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Ervaringen met intimidatie en machtsmisbruik komen het meest voor

Intimidatie en machtsmisbruik zijn de meest genoemde vormen van grensoverschrijdend gedrag. Meer dan de helft van de respondenten heeft dit ervaren. Ze noemen de coach/trainer en de sportbond het vaakst als veroorzaker.

Andere vaak genoemde vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn schelden, pesten of uitsluiting en gedwongen worden om iets aan je gewicht/uiterlijk te veranderen. Beide ervaarde één op de drie respondenten. Meerdere topsporters vonden het tijdens hun topsportcarrière overigens lastig om te bepalen welk gedrag wel of niet acceptabel was.

Zichtbaarheid meldstructuren kan beter

Meldpunten, zoals het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) en de vertrouwenspersonen binnen de sportbonden en verenigingen zijn belangrijk, maar niet altijd zichtbaar genoeg. De sporters vinden het belangrijk dat er een plek is waar ze informatie kunnen krijgen en meldingen kunnen doen, maar ze weten deze nog onvoldoende te vinden.

Meer voorlichting over grensoverschrijdend gedrag nodig

Sporters krijgen voorlichting over verschillende thema’s, maar slechts in een enkel geval over grensoverschrijdend gedrag. Een aantal sporters is van mening dat het goed zou zijn als coaches/trainers hier ook (meer) voorlichting over zouden krijgen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl