Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022

auteur(s):
Cremers, R., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
46 p. bijl fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022

samenvatting:

De verenigingsmonitor maakt inzichtelijk hoe verenigingen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale beleid in Zoetermeer. Het geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de verenigingen, welke maatschappelijke rol zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid.

De resultaten van dit onderzoek kunnen de gemeente helpen bij het maken van keuzes in het ondersteuningsbeleid dat zij met betrekking tot de sport en cultuurverenigingen voert.

Leeswijzer
In deze rapportage wordt in deel I de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Zoetermeer beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie van de sportverenigingen te beschrijven en vervolgens de vitaliteit. Daarna wordt ingegaan op de ambities van de sportverenigingen in het kader van het landelijke sportakkoord. In deel II worden de resultaten van de cultuurverenigingen op de aspecten van organisatie en maatschappelijke oriëntatie beschreven. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen voortkomend uit het onderzoek.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-875
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl