Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport)

auteur(s):
Schadenberg, B., Ruikes, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
48 pag. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De gemeente Zaanstad is bezig met het opstellen van een maatschappelijke voorzieningenmodel. Hiervoor heeft de gemeente behoefte aan inzichten in de huidige en toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen voor de georganiseerde sport.

De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd een vraag- en aanbodanalyse van sportaccommodaties te verrichten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en trends die voor de behoefte aan sportaccommodaties van belang zijn. In hoofdstuk 3 worden de binnensport-accommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet en wordt een beschouwing op de resultaten gegeven

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-873
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl