Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Corona en de motoriek van kinderen

auteur(s):
Vrieswijk, S., Balk, L., Singh, A.S.
plaats:
Zeist
uitgever:
KVLO
jaar:
2022
documenten:

Vrieswijk - Coronaen de motoriek van kinderen - KVLO

samenvatting:

Na de eerste corona lockdown in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut waarin motorische vaardigheden vóór en ná de eerste lockdown met elkaar werden vergeleken. Het feit dat kinderen na de eerste lockdown gemiddeld minder vaardig waren in bewegen dan leeftijdsgenoten die voor de eerste lockdown zijn gemeten is mogelijk te wijten aan het wegvallen van het georganiseerde beweegen sportaanbod voor basisschoolkinderen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl