Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor zaalsport in Utrecht

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K., Ruikes, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
72 p. bijl. fig. tab. Met lit opg.
documenten:

Ruimte voor zaalsport in Utrecht: een onderzoek naar de (ontwikkeling van de) Utrechtse zaalsport en de bruikbaarheid van het planologische kengetal

samenvatting:

De gemeente Utrecht streeft naar een aanbod aan binnensportruimte voor de (georganiseerde) zaalsport van één sporthal per 17.500 inwoners, naast het aanbod aan sport- en gymzalen. In 2019 voldeed de gemeente aan deze Utrechtse richtlijn. Utrechtse sportverenigingen ervaren echter een groot tekort aan zaalruimte en hanteren daarom wachtlijsten of minimale trainingsuren.

De gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut gevraagd om te onderzoeken in hoeverre het planologische kengetal van één sporthal per 17.500 inwoners houdbaar is voor de Utrechtse situatie gezien de voorziene groei aan zaalsporters in Utrecht, en zo niet, hoe kan dan een nieuw kengetal voor binnensportaccommodaties worden bepaald.

Leeswijzer
Hoofstuk 2 geeft, door een vergelijking met andere grote gemeenten, een algemeen beeld van de Utrechtse situatie en laat zien of het Utrechtse planologische kengetal substantieel verschilt van hoe andere gemeenten met dit capaciteitsvraagstuk omgaan. Hoofdstuk 3 gaat in op de huidige capaciteit voor trainingen en wedstrijden en brengt de bezetting van binnensportaccommodaties in kaart. Hoofdstuk 4 gaat over de georganiseerde sport in Utrecht en geeft inzicht in deelname en de (verwachte) ontwikkeling in aantal lidmaatschappen en herkomst van leden. De sportdeelname (lidmaatschappen binnensportverenigingen) wordt daarbij vergeleken met landelijke cijfers en cijfers van vergelijkbare gemeenten. Hoofdstuk 5, gebaseerd op interviews en vragenlijsten, geeft ervaringen en wensen van gebruikers en exploitanten/beheerders van binnensportaccommodaties weer. In hoofdstuk 6 geven de onderzoekers schattingen voor het toekomstige aantal lidmaatschappen van Utrechtse binnensportverenigingen en het benodigde aantal sporthallen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende scenario’s en wordt getoond wat de scenario’s betekenen voor het planologische kengetal. In hoofdstuk 7 worden de onderzoeksvragen beantwoord en zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-856
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl