Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021

auteur(s):
Schots, M., Meijde, L. van der, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
21 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021

samenvatting:

In 2021 gebruikt ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Gemeenten willen nog steeds graag ondersteuning
Net als in 2020 heeft drie kwart van de gemeenten behoefte aan ondersteuning bij het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. Ze willen voornamelijk graag:

  • meer algemene informatie over milieuvriendelijk beheer;
  • uitwisseling van goede voorbeelden in de regio;
  • kennisdeling;
  • een stappenplan voor milieuvriendelijk werken.

Gemeenten nemen maatregelen
Nederlandse gemeenten treffen diverse maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen:

  • 60 procent van de gemeenten die het beheer uitbesteden verzoekt externe uitvoeringspartijen om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken; in 2020 was dit nog 46 procent.
  • Een derde van de gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer handelt volledig volgens de aanpak van Integrated Pest Management (IPM). De overige 66 procent past het merendeel van de IPM-maatregelen toe.
  • Net als in 2020 houdt één op de vijf gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer een gewasbeschermingsmonitor bij.

Onderzoek op basis van vragenlijst onder gemeenten
Voor dit onderzoek is, net als bij de eerdere 0-meting, een online vragenlijst uitgezet bij alle gemeenten in Nederland, gericht aan de beheerders van gemeentelijke grassportvelden. De vragenlijst is ingevuld door 116 verantwoordelijken voor dit beheer bij gemeenten.

Het Mulier Instituut heeft deze 1-meting milieuvriendelijk beheer uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de werkgroep milieuvriendelijk beheer van sportvelden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-854
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?