Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Kennis en innovatie in de zwembranche

auteur(s):
Hollander, E., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
4 p.
documenten:

Kennis en innovatie in de zwembranche: perspectief van lifeguards bij open water, factsheet 2022/9

samenvatting:

Lifeguards willen graag meer kennis over het verbeteren van de zwemveiligheid in en rondom open water. Innovatie van processen en materialen is volgens de lifeguards belangrijk voor verbetering van de zwemveiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lifeguards van de Reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

De lifeguards geven aan innovatie belangrijk te vinden (84%). Drie kwart wil zich graag verdiepen in innovatie. Verder bestaat behoefte aan meer kennis over risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (44%), omgaan met de pers (44%), grensoverschrijdend gedrag (42%) en contacten leggen en gesprekken voeren met de alarmcentrale (39%).

Aandacht voor zwemveiligheid in en rondom het water
De lifeguards zien graag dat badgasten zich bewust zijn van de gevaren in en rondom het water. Om mensen bewust te maken van de gevaren kan een combinatie van techniek en informatie uitkomst bieden, zoals het gebruik van apps en telefoons om informatie over de gevaren op de zwemlocatie te verspreiden. Daarnaast zien de lifeguards mogelijkheden om de zwemveiligheid te vergroten door meer aandacht voor naleving van protocollen en procedures bij het toezicht bij open water.

Innovatie voor zwemveiligheid
Twee derde van de lifeguards innoveert en verbetert het eigen werk, of wil dit doen, door gebruik te maken van een digitale leeromgeving (69%) en van nieuwe materialen voor het toezichthouden, zoals een drone of een SUP (67%). Ook gasten de mogelijkheid bieden lifeguards via een app te alarmeren bij gevaar wordt veel genoemd (63%).

Aandacht voor ongewenst gedrag
Een meerderheid van de lifeguards heeft in de zomer van 2021 ongewenst gedrag tussen badgasten meegemaakt op de zwemlocatie. De kennis over omgaan met ongewenst gedrag beoordelen de lifeguards als onvoldoende. Ze willen graag meer bijscholingen om kennis op te doen over het waarborgen van een sociaal veilige omgeving voor badgasten.

Onderzoeksuitkomsten inbreng voor KIAZZ
Voor dit onderzoek is in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de Reddingsbrigade en de KNRM een online vragenlijst uitgezet onder lifeguards. 101 lifeguards hebben de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst is opgezet om inbreng te krijgen voor de kennis- en innovatieagenda zwemmen en zwemveiligheid (KIAZZ). Aanvullend zijn vragen gesteld over ervaren ongewenst gedrag.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl