Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Rookvrije onderwijsterreinen

auteur(s):
Mulier Instituut, Trimbos-instituut
plaats:
Utrecht / Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut / Trimbos-instituut
jaar:
2021
collatie:
1 p.
documenten:

Rookvrije onderwijsterreinen: stand van zaken 2021, infographic

samenvatting:

De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%). Dat blijkt uit deze infographic, gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken rondom rookvrije onderwijsterreinen in alle onderwijsvormen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Trimbos-instituut.

De meeste onderwijsvertegenwoordigers kijken positief terug op de implementatie van het rookverbod (82%) en de borging ervan (83%) op hun onderwijslocatie.

De grootste belemmering bij de handhaving van het rookverbod die onderwijsvertegenwoordigers aandragen is dat leerlingen/studenten en medewerkers buiten het onderwijsterrein gaan roken.

Lees de volledige bevindingen in de rapportage ‘Rookvrije onderwijsterreinen: stand van zaken 2021 en terugblik 2015-2021’.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl