Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein

auteur(s):
Collard, D.C.M., Gutter, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
18 p. bijl. fig. Met lit. opg.
documenten:

Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein: de rol van de buurtsportcoach om bewegen buiten de zorg te stimuleren

samenvatting:

De verbinding tussen het zorg- en sportdomein verloopt nog niet optimaal, omdat professionals uit deze domeinen elkaar en elkaars rollen en taken niet kennen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De verbinding tussen zorg en sport is belangrijk om inactieve mensen met (chronische) klachten of ziekte te stimuleren om te bewegen.

Beperkt aantal buurtsportcoaches verbindt sport- en beweegdomein met de zorg: ongeveer de helft van de buurtsportcoaches verbindt het sport- en beweegdomein met de eerstelijnszorg. Nog geen kwart maakt de verbinding met de tweedelijnszorg. Als buurtsportcoaches het zorg- en sportdomein verbinden, werken ze vooral samen met fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en huisartsen.

Samenwerking buurtsportcoaches en zorgprofessionals verloopt niet optimaal: slechts een klein deel van de buurtsportcoaches geeft aan dat de samenwerking met zorgprofessionals goed verloopt. Belemmeringen voor deze samenwerking zijn bijvoorbeeld:

  • onbekendheid met elkaar;
  • onduidelijkheid over rollen en taken;
  • beperkte communicatie;
  • gebrek aan tijd en vaardigheden in de zorg om het gesprek aan te gaan, en dus onvoldoende verwijzingen;
  • gebrek aan passend sport- en beweegaanbod buiten de zorg voor de doelgroep;
  • gebrek aan tijd om (structureel) samen te werken.

Aanknopingspunten voor betere samenwerking: aanknopingspunten om de samenwerking tussen buurtsportcoaches en zorgprofessionals te verbeteren zijn:

  • Breng (de rol van) de buurtsportcoach onder de aandacht binnen het zorgdomein en bouw samen een netwerk op om het sport- en beweeggedrag van mensen met (chronische) klachten of ziekte te bevorderen.
  • Maak duidelijke afspraken over visie, doelen en uitvoering van de samenwerking.
  • Creëer lokaal voldoende laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor mensen die worden doorverwezen vanuit de zorg.

Verkennend onderzoek onder buurtsportcoaches: dit onderzoek is gebaseerd op twee vragenlijsten onder buurtsportcoaches (voor- en najaar 2021). In het voorjaar is gevraagd naar de vormen van samenwerking tussen buurtsportcoaches en zorgprofessionals (n=209), in het najaar naar belemmeringen bij de verbinding tussen zorg en sport (n=116). Daarnaast zijn de belemmeringen besproken in twee focusgroepgesprekken met in totaal zeven buurtsportcoaches en een projectcoördinator.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-807
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl