Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies (intern rapport)

auteur(s):
Ooms, L., Folkersma, F., Nouwens, S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
44 p. bijl. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (potentiële) gebruikers van sport- en beweeginterventies (nog) niet altijd voor erkende interventies kiezen.

Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van het Kenniscentrum Sport en Bewegen, is om meer inzicht te verkrijgen in de ‘beslissers’: degenen die verantwoordelijk zijn voor de keuze om een erkende sport- en beweeginterventie in te zetten.

Daarnaast wordt gekeken naar het beslissingsproces: hoe komt een beslissing om een interventie in te zetten tot stand? Wie zijn hierbij betrokken? Wat zijn de stimulansen en belemmeringen die beslissers ervaren bij het lokaal inzetten van erkende sport- en beweeginterventies? En welke ondersteuning hebben zij nodig om vaker gebruik te maken van deze interventies?

Het onderzoek bestaat uit verdiepende groepsinterviews met vertegenwoordigers van 1) gemeenten (n=21), 2) basisonderwijsinstellingen (n=5), 3) fysiotherapie- (n=5) en huisartsenpraktijken (n=1) en 4) welzijnsorganisaties (n=8).

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 staat de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de online groepsinterviews beschreven. Hoofdstuk 4 bevat de belangrijkste algemene conclusies en aanbevelingen om de inzet van erkende sport- en beweeginterventies op lokaal niveau te stimuleren en ondersteunen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-826
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl