Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lokale aanpak van criminele inmenging in de amateursport

auteur(s):
Stevens, V., Nijboer, R.
plaats:
Utrecht / Amsterdam
uitgever:
Mulier Instituut / DSP-Groep
jaar:
2022
collatie:
4 p.
documenten:

Lokale aanpak van criminele inmenging in de amateursport, factsheet 2022/7

samenvatting:

De stadsmarinier speelt een cruciale rol bij het bestrijden van criminele inmenging op amateursportverenigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut en DSP-groep naar een gemeentelijke aanpak van criminele inmenging in de amateursport.

Een stadsmarinier (of wijkagent) kan sportverenigingen helpen weerbaarder te worden tegen criminele inmenging en kan er verschillende opsporingsdiensten bij halen als de situatie daarom vraagt. In samenwerking met verenigings-ondersteuners en buurtsportcoaches kan een stadsmarinier verenigingsbestuurders helpen criminele inmenging te herkennen en in te grijpen.

Criminele inmenging niet altijd herkend en gemeld: de lokale aanpak van ondermijning is sterk afhankelijk van het aantal meldingen dat de gemeente ontvangt. En dat aantal is weer afhankelijk van het bewustzijn van verenigingsbestuurders of leden over het thema. Zij zijn vaak naïef wat betreft de intenties en strategieën van criminele netwerken, waardoor criminele inmenging lang niet altijd vroeg wordt gesignaleerd.

Aanpak binnen een gemeente is complex: binnen het gemeentehuis moet het gesprek worden gevoerd over hoe men signalen kan bundelen en integraal kan werken om criminele inmenging op sportverenigingen tegen te gaan. Dat vraagt een complexe aanpak waarbij verschillende beleidsdomeinen betrokken zijn, zoals Sport en Openbare veiligheid.

Verschillende partijen spelen een rol: naast de stadsmarinier spelen de gemeente en de veiligheidsdriehoek (bv. politie, Openbaar Ministerie) een rol:

  • De gemeente kan criminele inmenging actief bestrijden of verenigingsbestuurders vooral vanaf de zijlijn bijstaan. Dat besluit hangt af van in hoeverre de vereniging en de bestuurders in staat zijn het probleem zelf aan te pakken.
  • Lokale partners uit de veiligheidsdriehoek moeten partijen in de sport bewust maken van signalen van criminele inmenging en risicofactoren.

Inzichten uit lokale situaties: de resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op lokale situaties en op gesprekken met drie respondenten uit één gemeente.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl