Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

European Para Championships 2023 (intern rapport)

auteur(s):
Hover, P., Stolwijk, B.
plaats:
Utrecht / De Meern
uitgever:
Mulier Instituut / Sportaccountant
jaar:
2021
collatie:
26 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

De European Para Championships ( EPC) zijn bedacht door evenementenorganisator Team TOC en het idee is in samenwerking met experts uitgewerkt. De gemeente Rotterdam wil de gaststad zijn van de eerste editie van de EPC, in 2023. Het evenement is een bundeling van Europese kampioenschappen (EK’s). 

Team TOC heeft een conceptbegroting voor de EPC 2023 opgesteld, waarbij een financiële bijdrage van de Rijksoverheid wordt gevraagd. Omdat de EPC 2023 door het ministerie van VWS worden gezien als een ‘buitengewoon sportevenement’, valt het evenement buiten de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023.

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd een onafhankelijk advies uit te brengen over de conceptbegroting van de EPC 2023. Het Mulier Instituut heeft Sportaccountant gevraagd in het project te participeren.

Doel van dit onderzoek is het verstrekken van een onafhankelijk advies over de conceptbegroting van de EPC 2023. Aanpalende activiteiten (side-events) zijn geen object van studie. De twee onderzoeksvragen zijn:

  1. In hoeverre zijn de EPC 2023 vergelijkbaar met andere topsportevenementen voor sporters met een beperking die in Nederland plaatsvonden of plaats gaan vinden?
  2. In hoeverre zijn de posten op de begroting goed onderbouwd en reëel?

Het onderzoek is tussen 6 en 30 september 2021 uitgevoerd.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 handelt over de EPC en in hoeverre dat evenement te vergelijken is met andere topsportevenementen voor sporters met een beperking die in Nederland plaatsvonden. De resultaten van de analyse van de conceptbegroting van de EPC 2023 worden in hoofdstuk 3 geschetst. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een conclusie verwoord, waarin de onderzoeksvragen kernachtig worden beantwoord en adviezen worden gegeven. In bijlage 1 is de conceptbegroting van de EPC 2023 opgenomen. Aan het begin van deze rapportage is een samenvatting opgenomen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl