Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verkenning maatschappelijke waarde EPC 2023 (intern rapport)

auteur(s):
Koning, R., Gerdes, E., Hover, P.
plaats:
Rotterdam / Utrecht
uitgever:
Rebel / Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
23 p. bijl. fig. Met lit. opg.
samenvatting:

Team TOC en Rotterdam zetten zich in voor de organisatie van de ‘European Para Championships’ (EPC) in 2023. Team TOC is een bureau actief in de sportevenementenindustrie en initiatiefnemer voor dit evenement.

Het idee achter de EPC is een bundeling van meerdere Europese kampioenschappen voor sporters met een lichamelijke handicap (motorisch of visueel) in één evenement.

Rotterdam, het ministerie van VWS en NOC*NSF hebben de wens om een verkenning naar de maatschappelijke waarde uit te laten voeren. Rebel en het Mulier Instituut zijn hiervoor benaderd.

Dit rapport bevat de resultaten van deze gezamenlijke inspanning in de periode van ca. juni - augustus 2021.

Het onderzoek:

  • Beschrijft waarde grotendeels kwalitatief en geeft waar dat kan een indicatie van de omvang in cijfers.
  • Concentreert zich volledig op maatschappelijke waarde (niet op de puur financiële kosten en opbrengsten).
  • Presenteert op het slot een aantal mogelijke verhaallijnen voor de positionering van de EPC (in plaats van conclusies).
  • Geeft aanbevelingen over aanvullend ex-ante en ex-post onderzoek, om over twee jaar de waarde van de EPC beter te kunnen duiden.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl