Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De sport in Leeuwarden vergeleken (intern rapport)

auteur(s):
Ruikes, D., Eldert, P. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
21 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De gemeente Leeuwarden en het sportbedrijf bv SPORT hebben een dienstverleningsovereenkomst. Het sportbedrijf beheert en exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties in de gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid van de gemeente.

De partijen constateren structurele ruimte tussen het gevraagde budget voor de uitvoering van de werkzaamheden en het bij de gemeente Leeuwarden beschikbare budget. Daarom hebben beide partijen behoefte aan een onderzoek naar waar dit structurele verschil vandaan komt. Na overleg met het Mulier Instituut is gekozen voor een verkennende studie als startpunt. In deze verkennende studie wordt een globaal beeld geschetst van de situatie in de gemeente Leeuwarden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-838
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl