Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor Capelle aan den IJssel 2021 (intern rapport)

auteur(s):
Kwaasteniet, R. de, Kalmthout, J. van, Schots, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
28 p., bijl. fig. tab.
samenvatting:

Het doel van dit verenigingsonderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Capelle a/d IJssel, is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente. Op lange termijn kan de gemeente dan een duurzaam beleid voeren gericht op sportverenigingen.

Leeswijzer: in deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Capelle aan den IJssel beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en vervolgens de maatschappelijke oriëntatie van de verenigingen te beschrijven. Daarna wordt aan de hand van de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie een totaalbeeld van de vitaliteit van de verenigingen in de gemeente Capelle aan den IJssel geschetst. In het vijfde hoofdstuk worden de resultaten voor het lokale sportakkoord beschreven. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl