Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Homoacceptatie op de sportvereniging

auteur(s):
Cremers, R., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Institituut
jaar:
2021
collatie:
3 p.
documenten:

Homoacceptatie op de sportvereniging, factsheet 2021/29

samenvatting:

Sportverenigingen hebben steeds vaker beleid gericht op het tegengaan van discriminatie. Het aantal sportverenigingen met antidiscriminatiebeleid is verdubbeld ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

30?procent van de verenigingen heeft nu beleid tegen discriminatie. 22 procent heeft specifiek beleid tegen uitsluiting op basis van seksuele voorkeur en/of genderidentiteit (lhbt+-personen). Voetbalclubs (58%) hebben vaker antidiscriminatiebeleid dan overige verenigingen (28%).

Meer uitingen van homonegativiteit waargenomen: de overgrote meerderheid van de verenigingsbestuurders geeft aan dat het voor zowel mannen als vrouwen bij hun vereniging geen enkel probleem is om voor hun seksuele voorkeur uit te komen. Toch constateren zij vaker dan in het verleden dat grappen of negatieve opmerkingen over homoseksualiteit in hun sport en/of vereniging (regelmatig) voorkomen.

Dit lijkt te komen doordat zij zich door de toegenomen beleids- en media-aandacht steeds bewuster zijn van dit onderwerp. Tegelijk vindt een deel van de verenigingsbestuurders deze groeiende aandacht overtrokken, wat juist tot meer weerstand tegen maatregelen kan leiden.

Veel animo voor algemene maatregelen, weinig voor maatregelen op verenigingsniveau: drie kwart van de verenigingsbestuurders vindt aandacht voor inclusie en het tegengaan van discriminatie in de sport belangrijk. Het meeste draagvlak is er onder bestuurders voor:

  • algemene aandacht voor homoacceptatie vanuit de sport(media);
  • het bestraffen van homonegatieve uitingen;
  • meer aandacht voor homoacceptatie binnen trainersopleidingen. Voor maatregelen die betrekking hebben op de eigen vereniging (zoals voorlichting over lhbt+-acceptatie) bestaat minder draagvlak.

Onderzoek namens Alliantie Gelijkspelen: deze deelstudie is de laatste in een groter onderzoek naar lhbt+-acceptatie in de sport. Dit onderzoek voerde het Mulier Instituut de afgelopen jaren uit in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Dat is een netwerkorganisatie die zich inzet voor lhbt+-inclusie in de sport, onder penvoerderschap van de John Blankenstein Foundation.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl