Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Haarlemmermeer

auteur(s):
Schadenberg, B., Floor, C., Schots, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
45 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Haarlemmermeer: vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

samenvatting:

Haarlemmermeer zal naar verwachting in het komende decennium groeien naar een gemeente van meer dan 200.000 inwoners, waar de gemeente in 2020 nog een omvang van 155.000 inwoners kent.

Inzichten in de gevolgen van deze bevolkingsgroei op de behoefte aan sportruimte zijn nodig om tijdig noodzakelijke (ruimtelijke) aanpassingen in het aanbod te kunnen plannen.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, worden de gevolgen van de extra woningbouw op de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties inzichtelijk gemaakt. Ook wordt de behoefte aan overdekt zwemwater onderzocht.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en trends die voor de behoefte aan sportaccommodaties van belang zijn. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Het zwemwater komt in hoofdstuk 5 aan bod. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl