Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportfan via media en sportfan via bezoek 2012-2020

auteur(s):
Heijnen, E., Hover, P.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
2 p.
documenten:

Sportfan via media en sportfan via bezoek 2012-2020: kernindicatoren sport en bewegen, factsheet 2021/25

samenvatting:

Nederlanders volgden sport in 2020 vooral via media. Het aantal Nederlanders dat sportwedstrijden of evenementen bezocht is sterk teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek samengevat in dit factsheet van het Mulier Instituut.

Bezoek sportwedstijden en -evenementen gehalveerd: in 2020 bezocht 11 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of -evenement. In eerdere jaren was dat bijna tweemaal zo hoog. Waarschijnlijk komt dat deels doordat er door de coronamaatregelen minder evenementen en wedstrijden waren.

In 2020 bezocht 12 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen maandelijks een sportwedstrijd en/of sportevenement. Dit verschil tussen mannen en vrouwen is kleiner dan in voorgaande jaren.

Volgen van sport via media stabiel: in 2020 volgde 55 procent van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media. Dit strookt met cijfers uit eerdere jaren. Over het geheel was (online) televisie in 2020 het meest gebruikte medium om te sport te volgen (42%). Dat geldt ook voor de groep 40-plussers, maar mensen onder de 40 gebruikten vooral sociale media.

Onderzoek op basis van Vrijetijdsomnibus en kernindicatoren: de uitkomsten zijn gebaseerd op de Vrijetijdsomnibus van het CBS. Sinds 2012 vindt elke twee jaar een meting plaats onder 3.000 Nederlanders. De cijfers over ‘Sportfan via bezoek’ en ‘Sportfan via media’ zijn kernindicatoren van de overheid. Een overzicht van alle indicatoren voor sport en bewegen is te vinden op www.sportenbewegenincijfers.nl.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl