Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Hoeksche Waard

auteur(s):
Floor, C., Ruikes, D., Schots, M., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
44 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Hoeksche Waard: inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater nu (2020) en in de toekomst (2030 en 2040)

samenvatting:

De gemeente Hoeksche Waard wil inzicht verkrijgen in de behoefte aan overdekt zwemwater teneinde uitspraken te kunnen doen over het benodigde zwemwater en het aantal zwembaden in de gemeente.

De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd hiernaar onderzoek te verrichten. De  rapportage is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 gaat in op bevolkingsprognoses en relevante ontwikkelingen in sport- en zwemdeelname, als basis voor het onderzoek. In hoofdstuk 3 is het aanbod aan overdekt zwemwater in kaart gebracht. Hierbij is aandacht voor zowel capaciteit als programmering. In hoofdstuk 4 worden de verzorgingsgebieden van de zwembaden inzichtelijk gemaakt aan de hand van een afstandsanalyse. Hoofdstuk 5 bevat de kwantitatieve berekeningen om inzicht te geven in de zwemwaterbehoefte in de gemeente Hoeksche Waard en neemt hierbij de lokale context mee, op basis van gesprekken en ontvangen lokale data. In hoofdstuk 6 volgen de scenario’s voor de toekomst. Tot slot volgen in hoofdstuk 7 de samenvatting en conclusies van het onderzoek, waarbij antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl