Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in Nederland

auteur(s):
Suijlekom, A. van, Dopheide, M., Balk, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in Nederland

samenvatting:

Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna de helft ervaarde zowel negatieve als positieve effecten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Talentvolle sporters is gevraagd in welke mate de coronacrisis het afgelopen jaar (juli 2020-juli 2021) invloed heeft gehad op de ontwikkeling van hun sportcarrière. Van de respondenten ervaarde 29 procent een negatief effect. Voor 46 procent werd dit effect als zowel positief als negatief ervaren. De meest genoemde reden voor het ervaren negatieve effect is het ontbreken van wedstrijden. Meer dan de helft van de talentvolle sporters (56%) heeft in deze periode niet aan wedstrijden kunnen deelnemen. Een kleine groep (8%) ervaart uitsluitend positieve effecten, zoals meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling, school of studie en meer ruimte om mentaal en/of fysiek uit te rusten. 

Verdeeldheid in motivatie 

Een derde (34%) van de talentvolle sporters geeft aan moeite te hebben gehad om gemotiveerd te blijven. Eén op de zeven talentvolle sporters heeft zelfs overwogen om te stoppen met zijn of haar sport. Tegelijkertijd hebben veel sporters (86%) ingezien hoe belangrijk de (top)sport voor hen is en heeft een deel meer ruimte gehad om zich te kunnen ontwikkelen op andere terreinen (36%). 

Veranderingen in trainingssituatie  

Door de coronamaatregelen is de trainingssituatie voor veel talenten gewijzigd. Bij 43 procent is de invulling van de trainingen veranderd – vaker bij binnensport dan bij buitensport. Daarnaast is bij 39 procent de trainingslocatie gewijzigd en bij de helft het gemiddelde aantal trainingsuren. Hierbij is het merendeel minder gaan trainen (40%) en 10 procent juist meer. 

Vragenlijst onder 1.320 talentvolle sporters  

Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder sporters die door NOC*NSF worden aangemerkt als talentvol. In totaal hebben 1.320 sporters de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met NOC*NSF en met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl