Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

The Daily Mile in de kinderopvang

auteur(s):
Jonge, M. de, Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
29 p. fig. bijl.
documenten:

The Daily Mile in de kinderopvang

samenvatting:

The Daily Mile is een beweeginitiatief dat op basisscholen wordt ingezet. JOGG heeft een pilot uitgevoerd om te verkennen of The Daily Mile kan worden uitgebreid naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, gastouderverblijf, buitenschoolse opvang). In opdracht van JOGG heeft het Mulier Instituut de uitvoering van The Daily Mile en ervaringen van pedagogisch medewerkers geëvalueerd aan de hand van bijgehouden logboeken en een vragenlijst.

Pedagogisch medewerkers zijn blij met een beweeginitiatief dat hen wordt aangereikt: het sluit aan bij het belang dat zij hechten aan (meer) bewegen op de kinderopvang. Over het algemeen kijken zij tevreden terug op de pilot. The Daily Mile uitvoeren zoals bedoeld blijkt echter niet haalbaar binnen de kinderopvang. Dit komt volgens pedagogisch medewerkers vooral omdat plezier centraal moet staan en The Daily Mile teveel als verplichting voelde. De voorkeur van pedagogisch medewerkers gaat uit naar een wat vrijblijvender en gevarieerder beweeginitiatief en geven daarvoor concrete tips.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl