Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname

auteur(s):
Poel, H. van der
plaats:
Breda
uitgever:
Breda University of Applied Sciences
jaar:
2021
documenten:

Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname: tegenwind en rugwind voor verschillende vormen van sportbeoefening

samenvatting:

Veel onderzoek wijst op een terugval in sporten en sportief bewegen in coronatijd. Er is wel groei in thuissporten en sporten in de buitenlucht, maar die compenseert de terugval in andere sportsectoren niet.

Hierbij neemt de al lang bestaande grote kloof tussen de groepen met verschillende sociaaleconomische status (SES-groepen) toe. Bij lage SES-groepen is de terugval in sporten en bewegen groter dan bij hoge SES-groepen.

De auteur van dit artikel in Uncover uit september 2021 is voorstander van een Sportwet als instrument voor het lokale participatie- en preventief gezondheidsbeleid.

Een sportwet helpt om het sportaanbod op lokaal niveau te borgen en proactiever in te zetten. De professionalisering van het lokale sportaanbod kan worden bevorderd door opschaling van de al bestaande Brede Regeling Combinatiefunctionarissen.

Inrichting van een beweegvriendelijker omgeving accommodeert en stimuleert de groeiende vraag naar sporten en sportief bewegen in de buitenruimte, zeker wanneer de prioriteit daarbij uitgaat naar de lage SES-wijken.

Bevordering van sportief bewegen draagt bij aan het verkleinen van de bestaande gezondheidsverschillen. De coronatijd maakt eens te meer duidelijk dat het van belang is dat de overheid hiervoor de publieke verantwoordelijkheid erkent en hier proactief beleid op ontwikkelt.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl