Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden

auteur(s):
Stam, W. van, Pulles, I.
plaats:
z.pl.
uitgever:
Springer
jaar:
2021
documenten:

De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden

samenvatting:

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk buurtsportcoaches inzetten om inwoners te motiveren om aan sport- en beweegactiviteiten deel te nemen. Deze snel groeiende beroepsgroep brengt lokale verbindingen tussen verschillende sectoren tot stand en versterkt sportaanbieders. Daarbij is sprake van een sterke verbinding met het gezondheids- en preventiebeleid, en leveren de buurtsportcoaches een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord.

Bijna alle gemeenten doen mee (99 % in 2021) en er zijn inmiddels gezamenlijk bijna 3.500 fte (6.000 personen) gerealiseerd (peildatum 1 september 2020).

Lokale verschillen in de doelen en uitvoering van de werkzaamheden zijn groot, maar de buurtsportcoaches hebben gemeen dat ze zich enthousiast en daadkrachtig inzetten om maximaal resultaat te bereiken.

Dit artikel is online gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen op 9 juli 2021.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl