Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen

auteur(s):
Ooms, L.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Vereniging Sport en Gemeenten
jaar:
2021
collatie:
2 p.
documenten:

Weinig aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen: COVID-19

samenvatting:

Een ruime meerderheid van de gemeenteambtenaren sport ziet dat inwoners tijdens COVID-19 minder zijn gaan sporten en bewegen. Vooral volwassenen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een laag inkomen lijken hierbij getroffen. Sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken daarmee te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dit blijkt uit een online vragenlijst die het Mulier Instituut vorig jaar december heeft uitgezet onder gemeenteambtenaren sport. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een artikel dat verscheen in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021.

Het Mulier Instituut doet samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname tijdens COVID-19. Voor dit onderzoek heeft het Mulier Instituut samengewerkt met VSG. Via het VGS-panel is in december 2020 een online vragenlijst met gesloten en open vragen uitgezet onder 355 gemeenten. De vragenlijst is ingevuld door de verantwoordelijke van de sportafdeling (n=129).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl