Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

auteur(s):
Suijlekom, A. van, Dopheide, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
3 p.
documenten:

Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden, factsheet 2021/11

samenvatting:

In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit deze factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut. De factsheet analyseert lokale sportakkoorden, naar aanleiding van een inventarisatie van talentontwikkelingsinitiatieven.

In negen op de tien lokale akkoorden (88%) blijkt weinig tot geen aandacht te zijn voor talentontwikkeling. In 21 lokale akkoorden (7%) is enige aandacht voor talentontwikkeling en in dertien lokale akkoorden (5%) is expliciete aandacht voor dit thema.

Deelakkoord topsport pas later uitgewerkt: een verklaring voor de beperkte aandacht voor talentontwikkeling is dat het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ als onderdeel van het Nationaal Sportakkoord later is uitgewerkt dan de andere deelakkoorden. Toen de meeste lokale sportakkoorden werden gevormd, was het thema talentontwikkeling nog niet uitgewerkt in het topsportdeelakkoord. Een andere verklaring is dat gemeenten prioriteit geven aan andere thema’s.

Lokale akkoorden als inspiratie voor andere gemeenten: de akkoorden van gemeenten met enige of expliciete aandacht voor talentontwikkeling kunnen als inspiratie dienen voor gemeenten die hier weinig tot geen aandacht voor hebben in hun sportakkoord, maar wel ambities hebben op dat terrein. Bij de doorontwikkeling van hun lokale akkoorden zouden zij talentontwikkeling (verder) kunnen uitwerken of kunnen integreren in andere thema’s van het akkoord.

Duidelijke taakverdeling en goede samenwerking: gemeenten met aandacht voor talentontwikkeling hebben duidelijke uitvoerders met expertise op dit gebied. Vaak is sprake van een integrale aanpak en samenwerkingsverbanden met lokale, regionale en landelijke partijen uit diverse sectoren van deze gemeenten.

Analyse van 287 lokale sportakkoorden: de 287 lokale sportakkoorden zijn geanalyseerd via een globale inhoudsanalyse, waarbij met een zoektermanalyse een indeling in drie categorieën is gemaakt: weinig tot geen, enige en expliciete aandacht voor talentontwikkeling in het lokale sportakkoord. Vervolgens is een verdiepende analyse uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de ambities, (innovatieve) maatregelen, aandacht voor samenwerking, financiering, monitoring en evaluatie, en afspraken over de uitvoering.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl