Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Advies sportvoorzieningen Meestooflaan Hoeksche Waard (intern rapport)

auteur(s):
Floor, C., Koning, R., Gerdes, E., Hover, P.
plaats:
Utrecht / Rotterdam
uitgever:
Mulier Instituut / Rebel
jaar:
2021
collatie:
20 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut en Rebel in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard, is het verzamelen van informatie waarmee de gemeente wordt ondersteund bij de beleidsvorming over de nieuwbouw van een zwembad.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de overwegingen die vanuit het MKBA-perspectief een rol spelen bij de keuze voor faciliteiten aan de Meestooflaan, met daarbij een focus op het zwembad en de ijsbaan. In hoofdstuk 3 zijn resultaten gepresenteerd over het verzorgingsgebied van het huidige zwembad De Waterstee en implicaties hiervan voor een nieuw zwembad. Hoofdstuk 4 gaat over de verschillende overwegingen die in het participatietraject naar voren zijn gebracht voor de ruimtelijke inrichting van het terrein. In hoofdstuk 5 wordt het advies verwoord.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIMT-TB-0024
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-785
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl