Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Opzegging lidmaatschap van sportvereniging en fitnesscentrum

auteur(s):
Heijnen, E., Hover, P., Schoemaker, J.
plaats:
Utrecht / Nijmegen
uitgever:
Mulier Instituut / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
jaar:
2021
collatie:
21 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Opzegging lidmaatschap van sportvereniging en fitnesscentrum: frequentie, motivatie en implicatie

samenvatting:

Gemeten naar het aantal leden zijn sportverenigingen en fitnesscentra de belangrijkste aanbieders die sporten mogelijk maken. Deze twee groepen sportaanbieders staan in deze rapportage centraal.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met financiële steun van het ministerie van VWS.

In deze rapportage is onderzocht hoe de opzeggingen van verenigingen en fitnesscentra zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Wat zijn de redenen van die opzeggingen? In hoeverre leidt het opzeggen van een lidmaatschap tot minder sportdeelname? Daarnaast is er in dit onderzoek aandacht voor de mate waarin leden van sportverenigingen bereid zijn om meer vrijwilligerswerk te doen.

Het Mulier Instituut en de HAN hebben, met advies van Fontys Economische Hogeschool Tilburg, gekeken naar de ontwikkeling van opzeggingen op basis van cijfers van het Nationaal Sportonderzoek uit 2016, 2018 en 2019. De dataverzameling heeft voor de uitbraak van het coronavirus plaatsgevonden.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • In 2019 is een lidmaatschap van een sportvereniging opgezegd in ruim één op de tien Nederlandse huishoudens met minstens één lidmaatschap.
  • Te duur: de prijs van het verenigingslidmaatschap was in bijna drie op de tien gevallen de opzegreden. Dat is vaker dan in 2018 (20%) en 2016 (19%). Deze reden werd vaker genoemd door huishoudens die in 2019 minder te besteden hadden dan een jaar eerder, huishoudens met een inkomen beneden modaal en alleenstaanden.
  • Vaker nog dan te hoge kosten was in 2019 de reden om een verenigingslidmaatschap op te zeggen dat men de sport niet meer leuk vond (38%). Een fitnessabonnement werd in ruim een derde van de gevallen opgezegd vanwege de kosten en/of omdat men er te weinig gebruik van maakte.
  • Voor opgezegde lidmaatschappen van sportverenigingen kwam in bijna drie op de tien gevallen een ander verenigingslidmaatschap in de plaats. Bij fitnessabonnementen gebeurde dit in 14 procent van de gevallen.
  • In bijna zes op de tien huishoudens waar een lidmaatschap van een sportvereniging is beëindigd, werden daarna minder uren aan sport besteed. Bij fitnessabonnementen was dit in 66 procent van de gevallen zo.
  • Ruim een kwart van de volwassen leden van een sportvereniging bleek bereid om meer vrijwilligerswerk te doen in ruil voor een lagere contributie. 9 procent is bereid meer contributie te betalen in ruil voor minder vrijwilligerswerk.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-784
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl