Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!

auteur(s):
Stevens, V., Schadenberg, B., Eldert, P. van, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
63 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht! een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

samenvatting:

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekeken naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderzocht is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van de afgelopen vier jaar. Ook hebben de onderzoekers gekeken in hoeverre sportstakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en hoe toekomstbestendig het beleid is.

Vier aanbevelingen uit het rapport zijn: 

  • Stel een sportvisie op met het breed gedragen lokale sportakkoord als uitgangspunt.
  • Zorg voor een beter meetbare en meer tijdsgebonden operationalisatie van de doelen van het sportbeleid.
  • Actualiseer sportgerelateerde beleidskaders met nieuwe trends om zo ook het beleid toekomstbestendig te maken.
  • Investeer in de samenwerking tussen de gemeente en sportverenigingen, zodat partijen elkaar makkelijker weten te vinden.

Voor het onderzoek zijn documentanalyses uitgevoerd, interviews afgenomen en bestaande databronnen, zoals de Database SportAanbod en financiële gegevens uit de planning- en controlcyclus, benut om een indicatie van de prestaties van het sportbeleid te geven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-782
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl