Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Zoetermeer

auteur(s):
Schadenberg, B., Schots, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
23 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Zoetermeer: de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de (toekomstige) behoefte aan buiten- en binnensportaccommodaties in Zoetermeer. Toen lieten bevolkingsprognoses een krimpende en vergrijzende bevolking zien. Als reactie op de druk op de woningmarkt in Zoetermeer heeft de gemeente in 2018 de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. De gemeente bouwt de komende tien tot vijftien jaar (minimaal) 10.000 woningen. Deze verwachte schaalsprong van de stad heeft als gevolg dat de berekeningen uit 2018 achterhaald zijn.

Voorliggend rapport, opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Zoetermeer, geeft inzicht in de implicaties van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties in Zoetermeer in 2037. 

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 worden de bevolkings- en leerlingenprognoses behandeld, zowel de oude prognoses waarin werd uitgegaan van een krimpende en vergrijzende bevolking als de nieuwe prognoses waarin de aanvullende woningbouw is verwerkt. Hoofdstuk 3 behandelt de behoefte aan binnensportaccommodaties, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 5 worden de resultaten samengevat en beschouwd. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-769
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl