Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Vlaardingen (intern rapport)

auteur(s):
Floor, C., Schots, M., Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
41 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Vlaardingen, is voor deze gemeente de behoefte aan overdekt zwemwater in kaart gebracht voor nu en in de toekomst.

Hierbij zijn trends en ontwikkelingen beschreven, is het aanbod aan overdekt zwemwater in de gemeente Vlaardingen bekeken en is het verzorgingsgebied van De Kulk in kaart gebracht. Ook is op basis van de berekeningen met het planningsinstrument zwembaden de behoefte aan zwemwater berekend, voor nu en op basis van bevolkingsprognoses, zowel in de huidige situatie als in mogelijke alternatieve scenario’s voor de toekomst.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0024
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-766
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl