Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht

auteur(s):
Stevens, V., Schadenberg, B., Eldert, P. van, Nafzger, P., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
66 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht: Rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

samenvatting:

De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: in hoeverre is het sportaccommodatiebeleid in Dordrecht sinds 2008 doelmatig, doeltreffend en met oog voor de wensen van Dordtse sportverenigingen uitgevoerd? En hoe toekomstbestendig is dit sportaccommodatiebeleid?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn diverse onderzoeksmethoden toegepast. Zo is een documentanalyse uitgevoerd om de beleidsdoelen en -veranderingen en de financiële ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarnaast zijn er negen interviews afgenomen met ambtenaren, bestuurlijke vertegenwoordigers en sportstakeholders. Ook zijn bestaande databronnen, zoals de Database SportAanbod (DSA), benut om een indicatie van de prestaties van het sportaccommodatiebeleid te geven. Verder is er een benchmark opgesteld om in beeld te brengen hoe het Dordtse sportaccommodatiebeleid zich verhoudt tot een aantal referentiegemeenten.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft de reactie weer van het college B&W hierop. De nota van bevindingen biedt een feitelijk relaas dat ten grondslag ligt aan de conclusies: hoofdstuk 4 gaat in op de doelmatigheid, hoofdstuk 5 op de doeltreffendheid, hoofdstuk 7 op de toekomstbestendigheid van het sportaccommodatiebeleid en hoofdstuk 6 behandelt de mate van uitnodigend bestuur daarin. Het laatste hoofdstuk 8 gaat in op de effectiviteit van het beleid.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0024
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-762
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl