Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor 2020 Tilburg (intern rapport)

auteur(s):
Schots, M., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
36 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De verenigingsmonitor 2020 geeft inzicht in de stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Tilburg. Voor de gemeente Tilburg is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre verenigingen organisatiekrachtig, maatschappelijk georiënteerd en vitaal zijn. De monitor, opgesteld door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Tilburg, vormt één van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en te versterken.

Leeswijzer: in hoofdstukken 2 tot en met 6 worden de vijf verschillende criteria van organisatiekracht (beleid, kader, leden, accommodatie en financiën) van sportverenigingen beschreven. In hoofdstuk 7 komen deze aspecten samen in de organisatiekracht van de Tilburgse sportverenigingen. Hoofdstuk 8 gaat in op de maatschappelijke oriëntatie van verenigingen in Tilburg. De mate van vitaliteit van de Tilburgse verenigingen wordt in hoofdstuk 9 beschreven. Welke communicatie verenigingen gebruiken en wat hun ondersteuningsbehoefte is, komt aan de orde in hoofdstuk 10. Tot slot staan in hoofdstuk 11 de samenvatting en conclusie beschreven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0008
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-752
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl