Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

European Para Championships the Netherlands 2023

auteur(s):
Hover, P., Heijnen, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
48 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

European Para Championships the Netherlands 2023: een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse Topsportevenementenstrategie 2021-2030?

samenvatting:

Doel van dit verkennend onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF is het verstrekken van inzicht in de wijze waarop de European Para Championships (EPC) bij kunnen dragen aan de Nederlandse Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS).

Hiervoor zijn semigestructureerde interviews met sleutelpersonen (experts op het gebied van sport, sportevenementen en sporten met een beperking) afgenomen, zijn data geanalyseerd en heeft documentanalyse plaatsgevonden.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op de EPC en de NTS. Daarna wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan van de interviews met sleutelpersonen. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de literatuurstudie geschetst. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen beantwoord. Een samenvatting is aan het begin van dit rapport opgenomen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0007
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-751
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl