Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?

auteur(s):
Noordzij, J.M., Schots, M., Prins, R.G., Stevens, V.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Vereniging Sport en Gemeenten
jaar:
2020
documenten:

Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?

samenvatting:

Artikel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van december 2020. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hierin wordt nadrukkelijk benoemd dat gemeenten een gezonde leefomgeving moeten nastreven. Dit biedt ruimte om sport en bewegen een plek te geven in de lokale omgevingsvisies.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl