Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Buitenzwemwater in de gemeente Utrecht

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K., Floor, C.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
58 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Buitenzwemwater in de gemeente Utrecht

samenvatting:

Tekorten aan buitenzwemwater kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, zoals mensen die gaan zwemmen op ongewenste locaties (gevaarlijke plekken of slechte waterkwaliteit), te drukke zwemplekken met bijbehorende problematiek (overlast, verkeerstopstoppingen) en gezondheidsklachten (door hittestress in de dichtbevolkte stad).

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Utrecht geïnventariseerd wat de huidige en toekomstige vraag naar buitenzwemwater is en hoe dit aansluit op het aanbod.

Aan het bewonerspanel van de gemeente Utrecht zijn in de zomer van 2019 vragen gesteld over het bezoek aan buitenzwemplekken. Hierbij zijn karakteristieken van zowel officiële zwemplekken (o.a. Haarrijnse Plas), als niet-officiële zwemplekken (De Munt) als openluchtbaden (De Krommerijn) in kaart gebracht.

De verwachting is dat klimaatverandering zowel aan de aanbodskant als aan de vraagkant gevolgen zal hebben. Langere periodes van warmer weer zullen leiden tot meer mensen die verkoeling in buitenwater zoeken. De waterkwaliteit kan door het warmere weer afnemen (bijvoorbeeld door toename blauwalg), wat vaker zal leiden tot een negatief zwemadvies voor een buitenzwemplek. De bevolkingsgroei in Utrecht en meer warme dagen door klimaatverandering zorgen voor een toenemende vraag naar buitenzwemwater.

Aanbeveling: op basis van de visie van beheerders en exploitanten van de buitenzwemplekken wordt verwacht dat de huidige plekken op zomerse dagen te vol zijn om Utrechters in de toekomst allemaal te kunnen voorzien van een geschikte en gewenste buitenzwemplek. Omdat er van de meeste buitenzwemplekken echter geen gedetailleerde bezoekcijfers zijn, is geadviseerd een vervolgtraject te starten waarbij op zomerse dagen het aantal bezoekers van buitenzwemplekken in en om Utrecht wordt gemonitord.

Het Utrechtse College van B&W heeft deze aanbeveling overgenomen (Raadsbrief Onderzoek buitenwater). Het Mulier Instituut zal in de zomer van 2021 het bezoek aan buitenzwemplekken in en om Utrecht gaan monitoren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-733
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl