Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Procesevaluatie clubkadercoaching

auteur(s):
Reitsma, M., Stuij, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
51 p. fig.
documenten:

Procesevaluatie clubkadercoaching: evaluatie van het proeftuinenproject clubkadercoaching en twee casebeschrijvingen.

samenvatting:

Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sportverenigingen en liep van januari 2019 tot november 2020. Het project werd geleid door NOC*NSF en de KNVB en uitgevoerd met twaalf gemeenten en acht sportbonden. De projectleiding creëerde en faciliteerde een leerproces waarin het proeftuinenproject gaandeweg verder werd ingevuld. De betrokken gemeente- en bondscoördinatoren vonden het waardevol om kennis en ervaringen rondom clubkadercoaching met elkaar te delen. Ook de mogelijkheid om andere organisaties te leren kennen werd gewaardeerd. De lessen uit de gezamenlijke bijeenkomsten werden gebruikt om de uitvoering van clubkadercoaching in de praktijk verder te verbeteren. De projectleiding stond open voor het erkennen en aanpassen van zaken die niet goed werkten.

Dit blijkt uit het rapport ‘Procesevaluatie clubkadercoaching’, over de resultaten van een procesevaluatie van het proeftuinenproject op landelijk niveau uitgevoerd door het Mulier Instituut. De clubkadercoach biedt (tijdelijk) professionele ondersteuning aan een sportvereniging en houdt zich bezig met het versterken van trainers op pedagogisch-didactisch vlak. In 2021 is in navolging van het proeftuinenproject een vervolgproject clubkadercoaching in meerdere gemeenten gestart.

Enkele aanbevelingen op basis van de procesevaluatie zijn:

  • Het proeftuinenproject kenmerkte zich door een duidelijk opgezette structuur aan de hand van vier fasen: de fase waarin verenigingen werden geselecteerd, de opstartfase op de club, de uitvoeringsfase op de club en de overdrachtsfase (borging). Het proces per proeftuin werd in de ene gemeente sneller doorlopen dan in de andere. Het is voor het vervolg belangrijk om na te denken over hoe verschillen in snelheden op lokaal niveau passen binnen de voortgang op landelijk niveau.
  • De overdrachtsfase heeft gedurende het hele proces aandacht nodig. De structuur met opeenvolgende fasen bemoeilijkte continue aandacht voor de lokale borging van clubkadercoaching, iets dat volgens alle betrokkenen wel nodig is.
  • De rol van de sportbonden in het project kan duidelijker worden gemaakt. Het is belangrijk om de rolverdeling goed helder te maken voor iedere partij, bijvoorbeeld door aan te geven wat het aandeel van de bond is of kan zijn bij de selectie van verenigingen of inhoudelijke ondersteuning van de clubkadercoaches.
  • De selectie van verenigingen moet niet te snel worden gemaakt en vergt kennis over de clubs. Het is belangrijk dat goed wordt nagedacht over randvoorwaarden waar verenigingen aan moeten voldoen en aandacht wordt besteed aan het leren kennen van de clubs.
  • Een aanvulling voor het goed verlopen van het proces is om materiaal voor het werk van de clubkadercoach, zoals een overeenkomst voor nieuwe trainersbegeleiders, landelijk te verzamelen en beschikbaar te stellen of de uitwisseling ervan te faciliteren.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-734
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl