Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Floor, C., Schadenberg, B., Ruikes, D., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
70 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

samenvatting:

Om het sportbeleid in gemeente Nieuwkoop gefundeerd vorm te geven heeft de gemeente behoefte aan een objectief kader om toekomstige gemeentelijke investeringen in sport tegen af te zetten.

De gemeente Nieuwkoop heeft het Mulier Instituut gevraagd om in 2019 de (huidige en toekomstige) behoefte aan tennis, voetbal en binnensportaccommodaties de gemeente Nieuwkoop in kaart te brengen.

Wanneer het gaat om de tennis- en voetbalverenigingen worden zowel de ruimtelijke vraag naar de sport als de visie en plannen van de betrokken organisaties meegenomen om uitspraken te doen over de toekomstmogelijkheden en bestendigheid van deze sporten in gemeente Nieuwkoop. Wanneer het gaat om de binnensport in gemeente Nieuwkoop worden de gymzalen, sporthallen en binnenzwembaden bedoeld. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn bij de toekomstige tennis-, voetbal- en binnensportaccommodatiebehoefte in de gemeente Nieuwkoop. In hoofdstuk 3 worden de huidige en toekomstige tennisaccommodatiebehoefte, de toekomstbestendigheid en de behoefte aan ondersteuning van en samenwerking tussen de tennisverenigingen gepresenteerd. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de huidige en toekomstige voetbalaccommodatiebehoefte, de toekomstbestendigheid en de behoefte aan ondersteuning van en samenwerking tussen de voetbalverenigingen en de stichting. In hoofdstuk 5 volgt de (toekomstige) behoefte van de binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen) en in hoofdstuk 6 volgt de capaciteit aan zwemwater. Ten slotte volgen in hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen om het beleid omtrent de tennis- en voetbalverenigingen en binnensportaccommodaties en zwemwater in gemeente Nieuwkoop te herijken.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-730
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl