Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De financiële stromen in de sport in Amstelveen

auteur(s):
Eldert, P. van, Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
34 p. fig. tab.
documenten:

De financiële stromen in de sport in Amstelveen

samenvatting:

In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar een deel van de financiële stromen binnen de sport in de gemeente Amstelveen. Hierbij zijn de gemeentelijk sportuitgaven, dienstverleningsbijdrage aan het sportbedrijf AmstelveenSport, kostendekkendheid van de sportaccommodaties, huurtarieven en contributies in kaart gebracht. Deze zijn vergeleken met gemeenten met een vergelijkbaar extern verzelfstandigd sportbedrijf en gemeenten in de regio.

 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De gemeente Amstelveen geeft relatief weinig uit aan sport, waaronder ook de relatief lage dienstverleningsbijdrage aan het sportbedrijf valt.
  • Het sportbedrijf hanteert relatief hoge tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties, met name voor de kunstgrasvelden en voor het competitiegebruik van de sporthallen.
  • Amstelveense sportverenigingen innen over het algemeen relatief hoge contributies.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-731
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl