Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport)

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Reitsma, M., Hover, P.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
46 p. fig. tab. bijl. Met lit. opg.
samenvatting:

In het bestuursmodel van de NTFU is de verdeling van taken, bevoegdheden, inspraak en verantwoordelijkheden tussen het bestuur, het bondsbureau en de leden vastgelegd. De NTFU is benieuwd naar aanpassingsmogelijkheden van het huidige bestuursmodel, zodat het bestuursmodel toekomstbestendig kan worden vormgegeven.

De NTFU heeft het Mulier Instituut gevraagd om hiernaar onderzoek te doen. Op basis van deskresearch, literatuuronderzoek en een groepsgesprek met sleutelfiguren binnen en buiten de NTFU zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat zijn sterktes en zwaktes van het huidige bestuursmodel van de NTFU?
  2. Hoe ziet de organisatorische context van de NTFU eruit?
  3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het bestuursmodel van de NTFU te optimaliseren?
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
MANA-TB-0003
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-729
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl