Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Limburg paardensport 2030

auteur(s):
Hover, P., Heijnen, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
37 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Limburg paardensport 2030: fundament onder een nieuwe visie

samenvatting:

De stichting Limburg Paardensport is een netwerkorganisatie met de ambitie om de positie van Limburg als paarden(sport)provincie te versterken. De stichting wenst eind 2020 een nieuwe visie te presenteren voor de periode 2021-2030 en wil de nieuwe visie mede baseren op onafhankelijk onderzoek.

De stichting heeft het Mulier Instituut gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Twaalf interviews met sleutelpersonen zijn afgenomen, er zijn data geanalyseerd en er vond documentanalyse plaats. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat een terugblik op de periode 2010-2020. In hoofdstuk 3 wordt de blik vooruit gericht, het tijdvak 2021-2030 staat daarin centraal. Tot besluit zijn de conclusies in hoofdstuk 4 verwoord. Aan het begin van het rapport is een samenvatting opgenomen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0012
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-725
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl