Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

OldStars in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers

auteur(s):
Floor, C., Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
18 p. bijl. fig. Met lit. opg.
documenten:

OldStars in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers

samenvatting:

OldStars walking football en walking hockey deelnemers hadden tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 een grote behoefte om weer samen te mogen sporten en bewegen. Ook de gezamenlijke kop koffie voor of na een training is erg gemist. Een deel van de deelnemers heeft tijdens de eerste lockdown individuele beweegalternatieven en mogelijkheden om elkaar (zowel online als fysiek) te zien en spreken gevonden. Het merendeel van de deelnemers wil graag zo lang mogelijk, met inachtneming van de coronamaatregelen, hun sport blijven beoefenen.

Na de lockdown in het voorjaar van 2020 hebben trainers alternatieve trainingsvormen geïntroduceerd zodat er gezamenlijk op anderhalve meter getraind kon worden. Aan deze aangepaste trainingen hebben de meeste deelnemers meteen weer deelgenomen (81%). Samen trainen op anderhalve meter afstand van elkaar werd door trainers en deelnemers wel lastig gevonden, ondanks de introductie van alternatieve en aangepaste partijvormen.

Dit blijkt uit twee onderzoeken naar het OldStars sport- en beweegaanbod in de periode van (wisselende) coronamaatregelen die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in afstemming met het Nationaal Ouderenfonds. In augustus 2020 zijn 275 OldStars deelnemers bevraagd over hun beweeggedrag en behoeften met betrekking tot het OldStars aanbod. Eind september hebben veertien trainers deelgenomen aan groepsgesprekken en in oktober zijn tien deelnemers geïnterviewd over de ervaringen, behoeften en wensen met walking football en walking hockey in tijden van corona. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn samengevat in een factsheet.

Het onderzoek is onderdeel van een groter onderzoeksproject ‘Kwetsbare personen in beweging: aanpassing van het beweegaanbod aan het nieuwe normaal’, dat mogelijk is gemaakt door ZonMw. OldStars is sportaanbod voor ouderen met als hoofddoel de verenigingssportparticipatie onder personen vanaf 55 jaar te vergroten en een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl, verbetering van de gezondheid en ontmoetingen in het verenigingsleven. De OldStars doelgroep die heeft deelgenomen aan dit onderzoek bestaat uit actieve ouderen die initiatief nemen om in beweging te blijven en sociale contacten op te doen. Aanbevolen wordt om specifiek aandacht te houden voor de ouderen die dit initiatief niet zelf nemen of niet durven deel te nemen aan activiteiten vanwege corona.

Klik hier voor de samenvattende factsheet ‘OldStars: sporters en trainers over het gemis van samen sporten in tijden van corona’.

Klik hier voor de kwalitatieve rapportage ‘OldStars over het gemis van samen koffiedrinken, ouwehoeren en sporten. Trainers en sporters over hun ervaringen, wensen en behoeften met walking sports in tijden van corona’.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
OUDE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-737
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?