Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Openheid ondernemende sportaanbieders

auteur(s):
Reitsma, M., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p.
documenten:

Openheid ondernemende sportaanbieders, factsheet 2020/43

samenvatting:

In het Nationaal Sportakkoord is de vitaliteit van sportaanbieders een speerpunt. Van alle sportaanbieders wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven en wordt hun innoverend vermogen gestimuleerd.

In dit factsheet zijn de resultaten beschreven van peilingen in het najaar van 2019 naar hoe drie groepen sportondernemers (zwemaanbieders, paardensportaanbieders en fitnessondernemers) omgaan met asoecten van een open houding.

Eind 2019 zijn 468 ondernemers in de genoemde takken van sport bevraagd, uitgevoerd door het Mulier Instituut in samenwerking met NL Actief, de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), en 405 sportverenigingen, uitgevoerd via het verenigingspanel van het Mulier Instituut.

De resultaten worden gepresenteerd in twee factsheets. Het eerste, factsheet 2020/42, gaat in op de houding die ondernemende sportaanbieders hebben wat betreft openheid richting omgeving en eigen leden.

Dit tweede factsheet, 2020/43, heeft aandacht voor de mate waarin sportaanbieders (ondernemers en verenigingen werden op dezelfde manier bevraagd) bezig zijn met en toegerust zijn voor verandering en innovatie.

Enkele resultaten van factsheet 2020/43 zijn:

  • 80 procent van de ondernemers die sport aanbieden (fitnessaanbieders, paardensportaanbieders en zwembaden en -scholen) voelt een verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemerschap. Er is een positieve samenhang tussen de mate waarin de ondernemers een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en de mate waarin deze organisaties bezig zijn met het doorvoeren van innovaties.
  • Onder zwemaanbieders (88%) is het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid het sterkst en onder fitnessaanbieders (72%) minder sterk. Grotere organisaties voelen vaker een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zeggen ook vaker betrokken te zijn bij projecten in de buurt of wijk dan kleinere organisaties.
  • Vrijwel alle (95%) ondervraagde sportaanbieders werken samen met andere organisaties. Het meest wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties (69%), onderwijs (66%), andere sportorganisaties (63%) en gemeenten (56%). Paardensportondernemers werken minder samen met andere organisaties dan fitnesscentra en zwemaanbieders.
  • Drie op de tien ondernemende aanbieders zeggen bezig te zijn met het flexibel inrichten van diensten, bijvoorbeeld door flexibele lidmaatschappen of bijzondere openingstijden. Het aandeel fitnessaanbieders (39%) dat hiermee bezig is, is bijna tweemaal zo groot als het aandeel paardensportaanbieders (21%).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?