Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Houten (intern document)

auteur(s):
Ruikes, D., Floor, C., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
71 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Houten onderzocht wat de huidige en toekomstige behoefte is aan ruimte voor de georganiseerde binnen-, buitensport en het overdekte zwemwater en hoe dit zich verhoudt tot het huidige aanbod.

In de regio Utrecht wordt een tekort van ruim 100.000 woningen tot 2040 verwacht. De gemeente Houten wil voor een deel in deze woningbehoefte voorzien en is bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te laten bouwen. De gemeente wil in 2020 de Ruimtelijke Koers vaststellen. In de Ruimtelijke Koers wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente geschetst, waaronder de aanvullende woningbouw en de gevolgen voor het voorzieningenniveau. Dit rapport geeft de gemeente Houten inzicht in de gevolgen van de Ruimtelijke Koers op de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. In hoofdstuk 5 wordt de capaciteitsraming voor overdekt zwemwater behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de onderzoeksvragen beantwoord en volgt een beschouwing op de resultaten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-709
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl