Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking

auteur(s):
Lindert, C. van, Jonge, M. de
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking, factsheet 2020/38

samenvatting:

Met de pijler Inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord wordt de ambitie nagestreefd dat iedereen in Nederland kan meedoen aan sporten en bewegen, ongeacht ervaren belemmeringen.

Om na te gaan hoe Nederlanders in het algemeen denken over sporten en bewegen door mensen met een handicap, heeft het Mulier Instituut in het voorjaar van 2020 een burgerpeiling uitgevoerd via het Nationaal Sportonderzoek (NSO). In 2012 vond een vergelijkbare peiling plaats in het kader van de monitor (On)beperkt sportief 2013.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De Nederlandse bevolking staat, net als in 2012, in 2020 onverminderd positief tegenover sporten door mensen met een beperking. Negen op de tien Nederlanders zijn van mening dat ‘iedereen, dus ook mensen met een handicap, moet kunnen sporten en bewegen’.
  • Mensen met een beperking zelf hebben ook het idee dat Nederlanders in het algemeen positief staan tegenover hun sportdeelname, maar een deel van hen geeft aan nog onbegrip of handelingsverlegenheid bij medeburgers of -sporters te ervaren.
  • Twee derde van de bevolking is van mening dat de overheid meer geld zou moeten uittrekken om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken.
  • Ruim de helft van de bevolking is van mening dat de media te weinig aandacht besteden aan gehandicaptensport(ers).
  • Een derde van de Nederlanders is bereid te helpen als vrijwilliger. In 2020 kan ruim de helft van de Nederlanders zich voorstellen dat ze samen met mensen met een handicap gaan sporten.
  • 84 procent van de bevolking vindt het belangrijk dat mensen met en zonder handicap elkaar (kunnen) ontmoeten in de sport.
  • Ongeveer de helft van de respondenten met een beperking of chronische aandoening denkt dat mensen niet weten hoe ze met zijn of haar beperking moeten omgaan bij het bewegen of sporten.
  • Een ruime meerderheid van de respondenten met een beperking of chronische aandoening vindt het (heel) belangrijk dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten tijdens, voor en na sportieve activiteiten.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl