Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race

auteur(s):
Ooms, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Universiteit Utrecht
jaar:
2020
collatie:
220 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race

samenvatting:

Linda Ooms onderzocht in haar proefschrift of en hoe sportbonden en sportverenigingen succesvol kunnen bijdragen aan het in beweging brengen van inactieve mensen.

Zij volgde veertien Nederlandse sportstimuleringsprogramma’s. Deze programma’s zijn ontwikkeld door tien sportbonden in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en uitgevoerd door verschillende sportverenigingen.

Het onderzoek is gesubsidieerd door NOC*NSF en uitgevoerd vanuit het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Mulier Instituut.

De belangrijkste resultaten uit haar onderzoek zijn:

  • Regelmatig bewegen is belangrijk om fit en gezond te blijven. Sportstimulerings-programma’s die door sportverenigingen worden ingezet, zijn succesvol in het activeren van mensen die te weinig bewegen. Het is wel lastig om grote aantallen inactieve mensen voor dergelijke programma’s enthousiast te krijgen. Het zou daarom goed zijn als sportbonden en sportverenigingen (nog) meer samenwerken met partijen die direct contact hebben met de inactieve doelgroep. Op die manier kunnen zij het sportaanbod beter aanpassen aan de behoeften van de inactieve doelgroep en gerichter deelnemers werven.
  • Strategieën die sociale steun van familie voor het sporten bevorderen, zoals het mee laten sporten van familieleden of het betrekken van familieleden bij andere verenigingsactiviteiten, kunnen de sportdeelname van inactieve mensen stimuleren. Bovendien is de kans dat inactieve deelnemers blijven sporten groter wanneer de trainer vaardig is in het begeleiden van inactieve mensen en geschikte vervolgactiviteiten voor deelnemers binnen de sportvereniging aanwezig zijn.
  • Voor het succesvol implementeren en borgen van programma’s is het belangrijk om de inactieve doelgroep en sportverenigingen bij de ontwikkeling van programma’s te betrekken.
  • Ondersteuning van sportverenigingen door de sportbond in de vorm van trainersopleidingen en het beschikbaar stellen van implementatiematerialen bevordert de uitvoering van programma’s lokaal.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-0063
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen
SPOR-0134
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl